Regulamentul este disponibil în format PDF accesand acest link!

Regulament participare campanie  01.05.2021 – 30.05.2021

 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de Balkanica Distral SRL (denumită în continuare „Organizator”), persoană juridică română, cu sediul în Boldesti Scaieni, Sos Ploiesti-Valeni, nr. 68, judet Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul, J29/00724/2013, CUI 31622470, prin Administrator Buzu-Vasilache Bogdan-Stefan.

Campania se desfăşoară pe pagina web a Organizatorului: www.traditiiromanesti.eu si pe  pagina de Facebook/Instagram Traditii Romanesti.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor mai jos menţionate. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public cel tarziu pe data de 01.05.2021, pe pagina web a Organizatorului, www.traditiiromanesti.eu si pe  pagina de Facebook si Instagram Traditii Romanesti, prin intermediul link-ului de trimitere catre pagina web a Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web , www.traditiiromanesti.eu, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 1. CALENDARUL CAMPANIEI

Campania  se  desfasoara  DOAR in  perioada  01.05.2021,  ora  00:00  –  30.05.2021,  ora  23:59, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi  Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest fapt in mod public, prin intermediul site-ului si a paginilor de Facebook si Instagram Traditii Romanesti.

Validarea rezultatelor Campaniei  si desemnarea castigatorilor va avea loc saptamanal dupa cum urmeaza:

Perioada de inscriere a participantilot Perioada de desemnare a castigatorilor
01.05.2021 – 09.05.2021 10.05.2021 – 11.05.2021
10.05.2021 – 16.05.2021 17.05.2021 – 18.05.2021
17.05.2021 – 23.05.2021 24.05.2021 – 25.05.2021
24.05.2021 – 30.05.2021 31.05.2021 – 01.06.2021

Organizatorul va contacta castigatorii pentru determinarea in comun  acord al modalitatii de transmitere a premiului, in maximum 5 zile lucratoare de la desemnarea si validarea castigatorului.

 1. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata şi se desfăşoară pe teritoriul României unde isi desfasoara activitatea Organizatorul. Participantul nu este conditionat de o anumita arie geografica.

 1. CONDITII DE PARTICIPARE

 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie NUMAI persoanele juridice (denumiti  în cele ce urmeaza ”Participanți”) care respecta prevederile prezentului Regulament si  intrunesc urmatoarele conditii:

Participantul trebuie sa  plaseze si sa finalizeze cel putin o comanda, inregistrata pe o singura factura fiscala, in valoare totala de minimum 2000 euro TVA inclus, in una sau mai multe dintre perioadele enumerate mai jos, respectand urmatorul calendar:

01.05.2021 – 09.05.2021
10.05.2021 – 16.05.2021
17.05.2021 – 23.05.2021
24.05.2021 – 30.05.2021

Comanda trebuie sa contina produse vandute de catre Organizator, dintre care cel putin 3 produse marca Traditii Romanesti.

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie categorii de persoane juridice reprezentate de angajati ai Organizatorului sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia ale reprezentantilor Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor ce nu intrunesc conditiile de participare, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus.

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorilor desemnati.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

Organizatorul isi rezerva dreptul  de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si  de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.

Nu vor fi luate in considerare înscrierile efectuate prin tentative de fraudă sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile şi termenii Regulamentului.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul Regulament

 1. PREMIILE CAMPANIEI

 Fiecare participant care indeplineste conditiile campaniei va primi un Ghift Box, continand cate o bucata din fiecare produs, dupa cum urmeaza:

 • Mici de casa, Traditii Romanesti,
 • Mici Taranesti, Traditii Romanesti,
 • Carnati speciali de casa, Traditii Romanesti,
 • Carnati speciali, Traditii Romanesti,
 • Slanina taraneasca cu cimbru, Traditii Romanesti,
 • Pastrama de oaie, Traditii Romanesti,
 • Mix Grill, Traditii Romanesti,
 • Muraturi asortate, conopida si morcovi, Traditii Romanesti,
 • Muraturi asortate, Traditii Romanesti,
 • Bere artizanala.

Valoarea totala a Premiilor  poate varia in functie numarul acestora, fiind estimata la suma de 15.000 lei, fara TVA. In  cazul in care vor exista diferente in aceasta  privinta, valoarea impozitului retinut la sursa pentru veniturile din premii se va modifica corespunzator.

Organizatorul  isi va respecta toate obligatiile de  natura fiscala aferente acestor premii, in conformitate cu preved erile Legii 227/2015 privind  Codului Fiscal, cu modificarile si completarile  aplicabile   la momentul oferirii premiilor.

Castigatorii premiilor oferite in  cadrul acestei Campanii  nu au  posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor  in  bani  sau  inlocuirea  acestora  cu  alte  bunuri  si  nici  nu  pot  solicita  schimbarea caracteristicilor/parametrilor  premiilor castigate.

Un participant (identificat prin nume, CUI, adresa postala, numar de telefon) poate castiga un singur

premiu pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de comenzi plasate.

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIAULUI

Participantul trebuie sa intruneasca conditiile de participare la campania conform prezentului  Regulament;

Inscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată din prezentul Regulament;

Un Participant unic este definit de acelasi CUI, indiferent de modalitatea achizitionarii produselor .

Toti participantii, indiferent de modalitatea de plasare a comenzilor, vor fi centralizati saptamanl intr-un sistem electronic (random.org), urmand sa participe la tragerea la sorti saptamanala ce va avea loc conform prezentului Regulament, extragandu-se in acelasi timp 2 rezerve pentru cazul in care castigatorii precedent nu vor fi validati.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Campania se adresează persoanelor juridice, astfel că nu vor fi prelucrate date cu caracter personal al unor persoane fizice, altele decât datele de identificare (nume, funcție în cadrul societății client) și de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) aparținând unor persoane de contact și/sau reprezentanți ai persoanelor juridice participante. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate se va face doar în cazul persoanelor juridice desemnate câștigătoare si doar pentru contactarea lor în vederea intrării în posesie asupra premiilor. Prelucrarea se va realiza pe baza interesului legitim al Organizatorului și exclusiv în scopul menționat mai sus.

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior. Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la sediul nostru (menționat mai sus), telefonic, la numărul 0244 436 600 sau să transmiteți o solicitare către Organizator, utilizând următoarea adresă de e-mail: info@balkanica.ro. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

 1. NOTIFICAREA CASTIGATORILOR SI PREDAREA PREMIILOR

 În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau alte beneficii.

Denumirea câştigătorilor va fi cunoscuta prin site-ului www.traditiiromanesti.eu, unde se va publica lista cu câștigâtorii, conform calendarului campaniei mentionat in prezentul Regulament.

Câştigătorii vor fi contactaţi prin telefon şi/sau e-mail de către reprezentanţii Organizatorului, pentru a primi informaţii asupra modalităţii de intrare în posesia premiului.

În cazul în care câştigătorul nu răspunde la mesaj/telefon în maximum 2 zile de la înştiinţare, Organizatorul depunând toate eforturile necesare în acest sens, câştigătorul va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a premiului fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, şi se va apela la rezervele extrase care vor fi supuse aceleiaşi proceduri de validare. În condiţiile în care nici rezervele extrase nu pot fi validate conform condiţiilor prezentului regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 1. ALTE CLAUZE

Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei, anterior datei de 30.05.2021, dar nu înainte de a anunța publicul, în cazul în care, din motive obiective și independente de voința și/sau controlul Organizatorului, continuarea Campaniei nu ar mai fi posibilă.

Într-un astfel de caz, Organizatorul se obligă să mențină pagina de campania dedicată Campaniei, prin intermediul careia să anunțe încetarea Campaniei .

Orice reclamație sau sesizare referitoare la prezenta Campanie, este luată în considerare numai dacă este formulată în scris de către un participant și este adresată Organizatorului la următoarea adresă info@balkanica.ro; TRADIȚII ROMÂNEȘTI fiind marcă înregistrată a companiei BALKANICA DISTRAL SRL, având sediul social în localitatea Boldesti-Scaieni, orașul Boldesti-Scaieni, Soseaua Ploiesti-Valeni, Nr. 68, judet Prahova, telefon de contact 0244.436.600.

Orice neînțelegere între un Participant și Organizator, se soluționează cu precădere pe cale amiabilă. În situația în care părțile implicate în diferend nu au ajuns la o înțelegere, vor supune diferendul spre soluționare în instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

Adresă

Boldeşti-Scăieni 105300
Şos. Ploieşti-Văleni nr.68, Prahova, România

Telefon

+40 244 436 600

Email

contact@traditiiromanesti.eu

Copyright © Tradiţii Româneşti 2021